Aktualności


W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, działania 1. „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem „Budowa bazy magazynowej wraz z infrastrukturą”, mająca na celu przyspieszenie inwestycji prywatnych sektora MŚP. Łączna wartość inwestycji to 19 536 531,45 zł, natomiast wartość dofinansowania wyniesie 9 768 265,73 zł. Przedsięwzięcie będzie obejmować wykonanie robót budowlanych oraz zakup niezbędnych urządzeń do prowadzenia działalności. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: MŚP, które realizowały projekty modernizacji infrastruktury i wyposażenia.
Po przeprowadzeniu inwestycji, w ramach zbudowanej bazy magazynowej będzie prowadzona działalność polegająca na zakupie płodów rolnych, zbóż i nasion roślin oleistych, w celu ich dalszej odsprzedaży do podmiotów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wpłynie to na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie jego pozycji na rynku handlu hurtowego zbożem i roślinami oleistymi. Ponadto realizacja inwestycji znacząco usprawni funkcjonowanie firmy i pozwoli na wzrost potencjału produkcyjnego, a co za tym idzie wpłynie korzystnie na zwiększenie ilości nabywanych produktów rolnych do produkcji, bezpośrednio od producentów rolnych.
Realizacja przedsięwzięcia, poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej na produkty rolne z infrastrukturą, pozwoli na dywersyfikację i skracanie łańcuchów dostaw w regionie, co przyczyni się do zwiększenia odporności na kryzysy sektora rolno-spożywczego.

Dowiedz się
więcej o nas

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w sprawie szczegółów i ofert.